AutoBude A/S tilbyder temperaturregulerede GDP transporterAutoBude A/S opfylder de strengere GDP krav i transportledet!
GDP er EU´s retningslinjer for produktion og distribution af lægemidler.
I Danmark er det lægemiddelstyrelsen, der varetager disse regler. Siden 8. september 2013 har alle lægemidler, der er underlagt GDP reglerne, været transporteret under samme opbevaringsbetingelser som dem, der er gældende for selve oplagringen på lageret.
AutoBude A/S kan tilbyde GDP temperaturregulerede transporter.