Med kompetente medarbejdere, god kvalitet og specialydelser, vil AutoBude A/S være kundernes betroede og loyale vognmand.Værdierne som er grundstenene i AutoBude A/S:

HUMØR
  • Vi ser mulighederne fremfor begrænsningerne
  • Tid til de gode historier
VIDENSDELING
  • Vi bruger hinandens erfaringer/viden
  • Vi siger tingene ligeud efter "svesken på disken-princippet"
SAMMENHOLD
  • Vi siger vi og ikke jeg
  • Vi bakker hinanden op og er loyale over for hinanden
ANSVARLIGHED
  • Vi har respekt for hinandens tid og tager ansvar for opgaveløsninger

  "Det ligger i vores DNA at behandle vores kunder og deres gods på samme måde, som var det vores eget."
Citat: Brian Pedersen, Indehaver