Miljø- og kvalitetspolitik

Vores vision med miljøpolitik

AutoBude A/S miljøpolitik skal sikre, at virksomhedens overordnede indsatser på miljøområdet er kendt af alle vore kunder og samarbejdspartnere herunder underleverandører!

Mission

Som transportvirksomhed har vi et særligt ansvar over for det omgivne samfund og miljøet. Vi ønsker derfor at leve op til dette ansvar og har derfor sat en målsætning om, at vi vil reducere miljøbelastningen for alle vore aktiviteter, under hensyntagen til vores tekniske, økonomiske samt forretningsmæssige rammer.
Helt konkret, vil vi arbejde for en løbende reduktion af miljøpåvirkninger fra AutoBude A/S inden for transport, bygninger, lager, arbejdsmiljø og sikkerhed.

  • At handle i overensstemmelse med gældende miljølovgivning.
  • At sikre god ressource anvendelse gennem bedre udlastning og optimal ruteplanlægning (Færrest kørte km)
  • Fokus på miljørigtige lastbiler.
  • Efteruddannelse af chauffører for bl.a. at højne færdselssikkerheden, energirigtig kørsel og forbedre miljøet.
  • At motivere medarbejdere til at efterleve såvel interne som eksterne retningslinier og regler for beskyttelse af det omgivne miljø.
  • Fokus på nedbringelse af el, varme og vandforbrug i alle bygninger.
  • Fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere og andre, der kommer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.
  • Åben dialog med samarbejdspartnere, brancheorganisationer og myndigheder om virksomhedens miljøarbejde.

Kommunikation

Vi ønsker, at vores kunder skal opfatte AutoBude A/S som en miljøbevidst virksomhed. Derfor har vi valgt en åben kommunikation med vore omgivelser omkring vores miljøforhold. Dette indbefatter også, at vi sikrer, at vore medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere er informeret omkring vores miljøpolitikker.

Opfølgning og ansvar

Den administrerende direktør i AutoBude A/S har det overordnede ansvar for opfølgning på miljøpolitikkerne. Afdelingscheferne hos AutoBude A/S er ansvarlige for, at der arbejdes i overensstemmelse med miljøpolitikken for deres områder.